Program Hakkında

Son Güncelleme:
30/09/2020 - 16:26

Giriş

Yazılım Yönetimi Yüksek Lisans Programı Türkiye'de yazılım alan bilgisine yönelik olarak oluşturulan ilk programdır. Programın amaçları; Türkiye'de yazılım uygulamalarının gelişimine öncülük etmek, yazılım sistemlerinin yönetimi ve oluşturulması için gerekli olan prensipleri, süreçleri, yöntemleri ve teknikleri yaymak ve bu alanda öncü uzmanlar ve bilim insanları yetiştirmektir. Programın ana hedef kitlesi yazılım alanındaki uzmanlardır.

Program Amaçları

Yazılım, birçok yeni yeni askeri ve ticari teknolojilerin ve iş dünyasındaki yeniliklerin arkasındaki itici güç haline gelmiştir. Yazılım sistemlerinin karmaşıklığı ve uygulama alanları hızla artmaktadır. Farklı alanlardaki ve daha büyük boyutlardaki yazılımlara yönelik artan talep, istenen işlevselliğe sahip, güvenilir, düşük maliyetli ve zamanında geliştirilmiş yazılımları geliştirebilmek ve yönetebilmek için makul yönetim tasarım ve üretim ilkelerinin belirlenmesini ve uygulanmasını gerektirir.

Programın ana hedef kitlesi yazılım alanındaki uzmanlardır. Programa katılan öğrenciler, yazılım geliştirme süreçlerini, metodolojilerini, tekniklerini ve metriklerini sistematik olarak tanımlayarak kullanabilme yeteneğini kazanacaklardır. Program kapsamındaki derslerde öğrencilerin gerçeğe uygun takım projelerine katılarak edindikleri bilgi ve tecrübeleri kullanmaları sağlanmaktadır.

Program Yapısı

Yazılım Yönetimi tezsiz yüksek lisans programı on adet üç kredili ders (bu derslerden üçü zorunlu dersler, yedisi ise seçmeli dersler), bir kredisiz dönem projesi ve bir kredisiz lisansüstü seminer dersinden oluşmaktadır. Program gereksinimleri en fazla beş dönem içerisinde tamamlanmak zorundadır (iki dönem içerisinden tamamlanması zorunlu olan bilimsel hazırlık programından sonra üç dönem içerisinde). Programa katılan öğrenciler bilimsel hazırlık programı derslerini alırken aynı zamanda zorunlu ve seçmeli dersleri de alabilirler.

Program Çıktıları

 • Yüksek lisans öğrencilerimizin Yazılım Yönetimi programını tamamladıklarında aşağıda verilen bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmaları hedeflenmektedir:
 • Yazılım edinimi, geliştirilmesi, yönetimi ve gelişimi için gerekli olan ilke, süreç, yöntem, teknik ve standartları bilir ve uygular.
 • Genel olarak iş süreçlerini, özellikle yazılım geliştirme süreçleri, yöntemleri, teknikleri ve ölçümleri ile sistematik olarak tanımlar ve uygular; bu süreçleri rasyonel ve sistematik olarak değerlendirek iyileştirmeler yapabilir.
 • Yazılım sistemi geliştirme, yönetim ve evrimindeki problemleri tanımlar, analiz eder ve bunlara çözümler sunar.
 • Yazılım mühendisliğinde akademik ve endüstri gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, eleştirel olarak değerlendirir.
 • Bilişim iletişim teknolojilerini özellikle yazılım mühendisliğine yönelik olarak proje ve araştırma projelerini yönetmede kullanır.
 • Bilişim alanında, özellikle yazılım mühendisliği alanındaki problemleri gidermek için araştırma yöntemleri belirler ve uygular. Teorik, deneysel veya uygulamalı araştırma yapabilir.
 • Yazılım sistemleri tasarlarken ve geliştirirken deneyimlerini sistematik olarak değerlendirir ve inceler; bunları diğer projelere uygular.
 • BT uygulamaları ve hizmetleri alanında yenilikçi fikirler ve ürünler üretir.
 • Bağımsız ve çok disiplinli ekiplerde takım üyesi veya lider olarak etkin bir şekilde çalışır.
 • Etik değerlere dikkat eder ve bunları mesleki ve bilimsel çalışmalarına uygular.
 • Alanındaki son gelişmeleri ve çalışmalarını, nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü İngilizce veya Türkçe ile akıcı bir biçimde sunabilir.

Başvuru Gereklilikleri

Program güz ve bahar yarıyıllarında başvuru kabul etmektedir. Başvurular, başvuranın yazılım mühendisliği deneyimine, akademik geçmişine, ALES sonucuna ve Enformatik Enstitüsünde yapılan görüşmelere dayalı olarak değerlendirilmektedir.

Bilgisayar bilimleri ya da mühendisliği bölümlerinden mezun olmamış adayların endüstriyel deneyimleri olması beklenmektedir. Yazılım Yönetimi programına kayıtlı öğrenciler, her yarıyılda kaydoldukları derslerin kredi saat sayısına göre öğretim ücreti ödemektedir. Kredi saat başına öğretim ücreti miktarı her dönem başında belirlenir.

Kariyer Olanakları

 • Yazılım Yönetimi Yüksek Lisans programından mezun olanlar:
 • Yazılım mühendisi, bilgi sistemi araştırmacısı, uzman, danışman, sistem analisti, yazılım ve sistem proje yöneticisi olarak çalışabilirler.
 • Yazılım sistemlerini edinen, geliştiren ve koruyan kurumlar tarafından istihdam edilebilmektedirler.
 • Yazılım ve bilgi sistemi alanında yenilikçi hizmetler ve ürünler üreten şirketler kurabilecek girişimcilerdir.
 • Kariyerlerini BT'nin herhangi bir alanında, özellikle yazılım mühendisliği alanında bilim insanı olarak sürdürebilirler.
 • Kuruluşların yazılım sistemleri araştırma birimleri tarafından tercih edilirler.
 • Yazılım mühendisliğinde uzmanlık gerektiren pozisyonlar için bilgi teknolojisi, telekomünikasyon, savunma, sağlık, otomotiv, bankacılık endüstrileri tarafından tercih edilirler.
 • Bilimsel yaklaşımları ve rasyonel, sistematik değerlendirmeleri sayesinde yazılım geliştirme organizasyonlarında yönetim kademelerine terfi edebilmektedirler.