Program Hakkında

Son Güncelleme:
30/09/2020 - 16:28

Dersler

Dersler çalışan öğrencilerin katılımını sağlamak için genellikle 18:00'da başlamaktadır.

Bilimsel Hazırlık Dersleri (İlk 2 dönem içerisinde tamamlanmalıdır.)

 • SM 591 Yazılım Yönetimi Primer-I (1 kredi)
 • SM 592 Yazılım Yönetimi Primer-II (1 kredi)

Zorunlu Dersler (Hepsi alınmalıdır)

 • SM 502 Yazılım Yönetimi
 • SM 503 Nesneye Yönelik Yazılım Geliştirme
 • SM 504 Takım Yazılım Projesi (SM 502 ve SM 503 dersleri alındıktan sonra alınmalıdır.)
 • Kredisiz Zorunlu Dersler
  • SM 892 Özel Çalışmalar (Kredisiz, 6 ders (veya 18 kredi) tamamlandıktan sonra her yarıyıl alınması gerekmektedir.)
  • SM 590 Lisansüstü Seminer (Kredisiz, SM 589 ile aynı dönemde alınmalıdır.)
  • SM 589 Dönem Projesi (Kredisiz)

Seçmeli Dersler (En az 7 ders alınmalıdır.)

Bu listede yer alan dersler haricinde en fazla üç derse kadar ODTÜ'de bulunan diğer tezsiz yüksek lisans programlarından danışman onayıyla ders alabilirsiniz.

 • SM 501 Kişisel Yazılım Süreci
 • SM 511 Yazılım Süreci İyileştirme
 • SM 512 Nesneye Yönelik Programlama ve Veri Yapıları
 • SM 514 Yazılım Testine Giriş
 • SM 515 Yazılım Doğrulama ve Onaylama
 • SM 517 Yazılım Metrikleri
 • SM 519 Yazılım Edinimi
 • SM 521 Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği
 • SM 522 Çevik Yazılım Geliştirme
 • SM 523 Yazılım Tasarımı Örüntüleri
 • SM 525 Yazılım Ürün Hattı Yönetimi
 • SM 526 Güvenli Yazılım Geliştirme
 • SM 527 Güvenlik Mühendisliği
 • SM 528 Yazılım Mimarisi
 • SM 530 Sosyal Ağ Analizi
 • SM 547 Model Tabanlı Sistem Mühendisliği
 • SM 548 Programcılar için Bilgisayar Sistemleri
 • SM 549 BT Yönetimi
 • SM 561 Yazılım Mühendisliğine Giriş
 • SM 563 İş Süreçleri Yönetimi
 • SM 701 Yönetimde Güncel Konular
 • SM 702 Peopleware
 • SM 703 DevOps Temelleri
 • SM 704 Servis Odaklı Mimari